Praktyka i Innowacja

Centrum Zaopatrzenia Medycznego to istniejąca od 2007 roku firma zajmująca się dystrybucją sprzętu dla Chirurgii i Ortopedii. Naszą specjalnością są implanty biotechnologicznez i wszechstronnego zastosowania instrumenty oraz elektro narzędzia wspierające prowadzenie procedur zabiegowych i operacyjnych. Oferowane przez naszą firmę produkty tworzą światowi dostawcy tego typu rozwiązań, posiadający doświadczenie i renomę, umożliwiające ich wykorzystanie, na  rynku europejskim oraz światowym. Na przestrzeni ostatnich lat naszej działalności zaopatrywaliśmy w narzędzia największe na polskim rynku placówki medyczne oraz szpitale specjalistyczne. Spośród naszej oferty, godnym uwagi rozwiązania to technologie konkurujące z tradycyjnymi metodami leczenia, rozwiązania bazujące na wykorzystaniu własnego-autogennego potencjału organizmu Pacjenta i zaadoptowaniu go do warunków terapii. Opierają się one na regeneracji i odbudowie poszczególnych tkanek, dzięki przetwarzaniu materiału biologicznego w ramach przeszczepiania go w obszary ubytków i uszkodzeń.

Nauka:

Stanowi podstawę oferowanych przez nas rozwiązań. Tempo rozwoju terapii we wszystkich obszarach i konieczność indywidualnego podejścia do każdego Pacjenta, wymaga ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i adoptowania ich do praktyki lekarskiej. Dostęp do najnowszych idei i umiejętność trafnego dopasowania ich do bieżących potrzeb poszczególnych dziedzin medycyny, gwarantuje nam skuteczność w dostarczaniu optymalnych rozwiązań w ramach innowacyjnej medycyny regeneracyjnej.

Kim jesteśmy:
Nasz Zespół skupia osoby zorientowane na biologiczną medycynę regeneracyjną – biologics minded people – za którymi stoi wiedza i doświadczenie w branży Biotechnologii.
Partnerzy:
Współpracujemy z Wynalazcami i Dostawcami najnowocześniejszych, sprawdzonych technologii medycznych, tak pod kątem „twardego sprzętu” czyli urządzeń medycznych, jaki i produktów opartych o „know-how” typu implanty i systemy medycyny biotechnologicznej i regeneracyjnej.
Otoczenie:
W swoim działaniu stawiamy na wsparcie i synergie we współpracy z Osrodkami Służby Zdrowia i Środowiskiem Medycznycznym, dostarczając wraz z produktami, wartości innowacji, edukacji i uczciwej konkurencji.
Historia:
Od 2007 zapewniamy zaawansowane instrumenty dla chirurgii zabiegowej i operacyjnej, rozszeżając ofertę unikatowych rozwiązań biologicznego leczenia.
Produkty:
Vivostat, UNiStation, Genesis, CartiMaix to symbole najnowocześniejszych koncepcji leczenia w zakresie wspomagania organizmu do regeneracji.

Dostarczane przez nas technologie, dzielą się na dwie grupy produktów:

BioTechnologie:

Najnowsze systemy w dziedzinie terapii biologicznych i małoinwazyjnej regeneracji organizmu:

Sztandarowe produkty i usługi:
Narzędzia i Instrumenty

Innowacyjne rozwiązania w ramach tradycyjnych Instrumentów i Narzędzi chirurgicznych.

Sztandarowe produkty i usługi:

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam również świadczyć wsparcie w ramach usług szkoleniowych, pielęgniarskich oraz laboratoryjnych.