UNiStation

 

uni

 

UNiStation System do pozyskania SVF – warstwy stromalnej tkanki tłuszczowej. Separator komputerowy z oprogramowaniem umożliwiający wykonywanie zautomatyzowanych („one button”) procedur preparatyki tłuszczu oraz krwi (przetwarzanie grawitacyjne i termiczne) i separację ADSC – komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w postaci koncentratu SVF – komórek warstwy stromalnej tkanki tłuszczowej oraz produktów krwiopochodnych. Komórki macierzyste pochodzenia tłuszczowego – ADSC – posiadają zdolność nieograniczonej proliferacji (dzielenia się) oraz możliwość różnicowania się i tworzenia rozmaitych tkanek. Takie właściwości w połączeniu z dużą dostępnością materiału z którego są pozyskiwane, dają ogromny potencjał działania w zakresie regeneracji i naprawy tkanek. Elementy autologiczne – własne Pacjenta – takie jak tkanka tłuszczowa w postaci Regeneratu Komórek Macierzystych Warstwy Stromalnej – SVF czy płytki krwi w postaci Koncentratu  Bogatopłytkowego – PRP, są bezpiecznym i bardzo obiecującym sposobem poprawy stanu i leczenia w ramach szerokiego zakresu Medycyny Estetycznej, Chirurgii Plastycznej Ortopedii i pozostałych specjalizacji.   UNiStation to separator komputerowy umożliwiający wykonywanie zautomatyzowanych („one button”), procedur preparatyki tłuszczu oraz krwi (przetwarzanie grawitacyjne, termiczne oraz enzymowanie). Technologia ta pozwala na bezpieczną i wygodną separację ADSC – komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w postaci koncentratu SVF – komórek warstwy stromalnej tkanki tłuszczowej oraz produktów krwiopochodnych.

 UNiStation mail2